Poistenie

Poistenie je nástrojom k zabezpečeniu náhodných a spravidla nepríjemných udalostí. Krádež, zničene majetku, smrť, invalidita a ďalšie. To všetko sú veci, ktoré si nikto z nás nepraje, ale občas sa nám prihodia. Preto je poistenie bežnou súčasťou našich výdajov. Poistenie slúži k tomu, aby nám pomáhalo v situáciách, ktoré by sme sami finančne nezvládli.

Strata strechy nad hlavou po povodni alebo požiari nás môže výrazne ekonomicky ohroziť. Rozbité okno však zvládneme zaplatiť sami. Podobné to je aj u životných a úrazových poistiek. Životná poistka by mala slúžiť primárne k tomu, aby zaistila Vašich blízkych, ktorí sú na Vás finančne závislí. Pri strate príjmu živiteľa rodiny dochádza k neschopnosti splácať závazky a výdaje, čo zároveň ohrozuje fungovanie rodiny ako takej. A určite nemusím pripomínať, že pri neplatení, Vám dnes exekútori vezmú všetko. T.j., aj spomínanú strechu nad hlavou. Je to veľké riziko, ktoré sa oplatí mať určite poistené.

TIP: Poisťujte iba to, čo nezvládnete vyriešiť sami. Poistite si všetky riziká, ktoré by ste finančne nezvládli. Všetky ostatné poistky dôkladne zvážte. Aj tomto prípade sme tu pre Vás, a poradíme Vám, ako na to.