Poistenie finančných rizík

Hospodárenie firiem ohrozuje celý rad nepríjemných situácií, ktorých dôsledkom nie je priama materiálna škoda, ale určitá finančná strata, prípadne nutnosť vynaložiť mimoriadne a neplánované finančné náklady. Postupom času poisťovne vytvorili pre mnoho takýchto rizík špecializované produkty, ktoré sa zvyčajne súhrnne nazývajú „poistenie finančných rizík“.

Kontaktujte nás a zistite, či sa aj pre vašu firmu hodí niektoré z poistení finančných rizík.