Poistenie peňazí a cenín

Peniaze a ceniny sú pre svoju zvláštnu povahu zvyčajne ošetrené samostatnou doložkou v poistných zmluvách a poisťujú sa predovšetkým proti odcudzeniu. Zvyčajne sa poistenie peňazí skladá z poistenia vo firemných priestoroch (pokladne, trezory) a pri preprave.

Pomôžeme vám nastaviť poistenie a prevádzku firmy tak, aby limity poistenia peňazí boli v súlade s požiadavkami poisťovní na zabezpečenie proti vlámaniu, ako aj pre prípad lúpežného prepadnutia. Starostlivo porovnáme ponuky jednotlivých poisťovní a odporúčame vám optimálny pomer medzi cenou poistenia a požiadavkami na zabezpečenie. Vieme, že práve toto očakávate od profesionálneho poisťovacieho makléra, akým sme my.