Poistenie hospodárskych zvierat

Pri chove hospodárskych zvierat musia farmári čeliť rizikám v podobe hromadných chorôb, úhynu, utratenia alebo zabíjania, rovnako ako jednotlivým škodám v podobe potratu, popôrodných škôd či úrazu.

V prípade, že dôjde k nákaze čo len jedného kusa zvieraťa, môže sa stať, že farmár je nútený zlikvidovať celé stádo, aby nedošlo k šíreniu vzniknutej choroby. Riziko škody vzrastá najmä v intenzívnych chovoch, veľkochovoch a u plemenných zvierat.

Kontaktujte nás a zistite, aké možnosti poistenia zvierat existujú práve pre váš poľnohospodársky podnik.