Poistenie plodín

Poistenie plodín na ornej pôde, sadov a viníc predstavuje pre farmárov pri súčasných extrémnych výkyvoch počasia a stále sa opakujúcich prírodných katastrofách nevyhnutnú istotu. Krupobitie, požiare, víchrice, záplavy a povodne, rovnako ako extrémne podmienky počas zimného obdobia alebo neskoré jarné mrazy sa začínajú objavovať čoraz častejšie a s väčšou intenzitou.

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že riziko hrozí len na veľmi krátky čas počas celého vegetačného obdobia a je len malá pravdepodobnosť vzniku škodovej udalosti, stačí iba pár minút krupobitia, víchrica alebo iné živelné pohromy na to, aby bola úroda zničená.

Navyše pri existujúcich štátnych dotáciách na platbu poistného sa tieto riziká naozaj oplatí poistiť. Kontaktujte nás a nechajte si pripraviť ponuku poistenia plodín.