Poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov

Moderný poľnohospodársky podnik disponuje množstvom nákladných strojových zariadení, ktoré sú pre jeho prevádzku nenahraditeľné. Od mobilných pracovných strojov, ako sú postrekovače, kombinované mláťačky a rezačky často ohrozované požiarom priamo na poli, cez špeciálne druhy traktorov, až po technológiu na dojenie a chladenie mlieka.

Poistenie poľnohospodárskych strojov sa rozdeľuje na pevne inštalované stroje a na mobilné pracovné stroje, pre ktoré poisťovne pripravili špeciálne poistné produkty. Poistenie kryje nielen živelné udalosti a odcudzenie, ale aj vnútorné havárie alebo poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Kontaktuje nás a zistite, či pre vaše strojné vybavenie možno využiť poistenie poľnohospodárskych strojov a ochrániť tak vašu vysokú investíciu.