Poistenie ušlého nájomného

Ak sa prenajatý byt alebo nebytový priestor stane nepoužiteľný v dôsledku požiaru, povodne alebo inej škody, nemusí nájomník hradiť majiteľovi za priestor dohodnutý nájomné. Majiteľ nehnuteľnosti potom musí riešiť opravu budovy a ešte mu bude chýbať pravidelný príjem z nájomného. Pre tieto prípady bol pripravený špeciálny variant poistenia prerušenia prevádzky nazvaný poistenie ušlého nájomného.

Najmä v prípade, že majiteľ budovy spláca úver banke alebo využíva nájomné na financovanie inej činnosti, je poistenie ušlého nájomného nevyhnutnou súčasťou poistenia samotnej nehnuteľnosti. Kontaktujte nás a naši špecialisti na poistenie podnikateľských rizík vám pomôžu s nastavením poistenia ušlého nájomného tak, aby neboli zásadne ohrozené vaše príjmy z prenajímanej nehnuteľnosti.