Poistenie zvýšených nákladov

V niektorých oblastiach podnikania možno po vzniku škody pokračovať v podnikateľskej činnosti len v prípade vynaloženia osobitných nákladov. Napríklad pri zaplavení elektrickej rozvodne je možné prenajať si dieselový agregát ako náhradný zdroj energie a v plnej alebo obmedzenej miere pokračovať v činnosti. Z poistenia zvýšených nákladov sa potom platia náklady na prenájom a spotrebu paliva. Podobne je možné napríklad kancelársku prevádzku v prípade požiaru rýchlo presťahovať do náhradných priestorov a tam pokračovať v činnosti.

Každá firma je individuálna a má iné potreby správneho nastavenia poistenia zvýšených nákladov pri obmedzení alebo prerušení prevádzky. Kontaktuje nás a my vám pomôžeme pri analýze rizík prerušenia prevádzky a odporučíme vám vhodnú poistnú ochranu.