Dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom

Príspevok zamestnávateľa na dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom patrí medzi najviac rozšírené programy zamestnaneckých výhod v Sloveskej republike. Tvorba úspor zamestnancov na čas zaslúženého odpočinku je podporovaná štátom okrem priameho príspevku aj formou daňových úľav u zamestnávateľa, ktorý sa rozhodne prispievať svojim zamestnancom na dôchodkové pripoistenie.

Využite aj vo vašej firme zamestnanecký program dôchodkového pripoistenia s príspevkom zamestnávateľa a nechajte si u nás zamestnanecké programy, spočítať daňové úspory firmy a zamestnancov v porovnaní s bežne platenou mzdou.