Skupinové úrazové poistenie

Výhodou skupinového úrazového poistenia zamestnancov firmy je predovšetkým výrazne nižšia cena poistenia vďaka veľkému zjednodušeniu administratívy pre poisťovňu, a tým aj zníženie administratívnych nákladov. Poistenie môže byť v platnosti len počas výkonu pracovnej činnosti alebo na 24 h denne, čím firma poskytuje zamestnancom ďalšiu výhodu.

Poistné zmluvy sa uzatvárajú individuálne, a preto môžu byť jednotlivé zložky úrazového poistenia nastavené úplne podľa požiadaviek klienta. Kontaktujte nás na zamestnanecké výhody a zoznámte sa s možnosťami skupinového úrazového poistenia vašich zamestnancov.