Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Základná, alebo tzv. všeobecná zodpovednosť je založená na princípe prevádzkovej zodpovednosti každého podnikateľského subjektu. V poistení všeobecnej zodpovednosti sa rozlišuje poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Okrem náhrady škody poškodenému býva súčasťou poistenia aj úhrada nákladov na právnu obranu v prípade súdnych konaní.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšujú náhrady priznávané súdmi pri škodách na zdraví, a preto je pri poistení zodpovednosti za škodu dôležité nastaviť dostatočne vysoký limit plnenia. Starostlivo sledujeme súdne rozhodnutia ako aj vývoj na trhu. Kontaktujte nás a my vám odporučíme limity poistenia na úrovni podnikov podobnej veľkosti a s podobným typom podnikania ako vaša firma.