Poistenie zodpovednosti za výrobok

Osobitná právna úprava platí v Európskej únii aj v mnohých ďalších štátoch sveta v oblasti ochrany spotrebiteľov pred škodou spôsobenou nebezpečnými výrobkami. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zavádza prísne pravidlá, podľa ktorých výrobca alebo predajca zodpovedá za škody spôsobené výrobkom, ktorý uviedol na trh.

Konzultujte s nami možnosti primeranej ochrany vašej firmy proti možným nárokom vzniknutým zo zodpovednosti za výrobok. Najmä v prípade exportu výrobkov do zahraničia je kvalitné poistenie prakticky nevyhnutným predpokladom úspešného obchodovania.