Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Pre mnohé oblasti podnikania existujú špeciálne druhy poistenia zodpovednosti, ktoré zodpovedajú špecifickej právnej úprave zodpovednosti podľa príslušného zákona. Patrí medzi ne napríklad:

  • Poistenie zodpovednosti cestného a železničného dopravcu - podľa medzinárodného dohovoru CMR a príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka
  • Poistenie zodpovednosti zasielateľa - v zmysle zasielateľskej zmluvy podľa Obchodného zákonníka
  • Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie - podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu - podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme nájsť vhodnú kombináciu poistenia zodpovednosti s ohľadom na vaše podnikateľské zameranie.