Poistenie stavieb, domov a bytov

Základným poistením pre rodinné domy a bytové jednotky je poistenie proti živelným škodám. V posledných rokoch postihujú našu krajinu stále častejšie povodne, záplavy, krupobitie alebo víchrice. Objavujú sa však aj malé tornáda a tiaž snehu poškodzuje strechy na horách aj v mestách. Rodinným domov sa nevyhýbajú ani požiare a medené odkvapy alebo ďalšie stavebné súčasti stále lákajú zlodejov.

Ceny aj malých domov dnes dosahujú desaťtisícové sumy a v prípade väčšej škody bude pre väčšinu občanov veľmi ťažké financovať opravu z vlastných úspor alebo z úveru. Najlepším riešením je preto kvalitné poistenie. ktoré Vám zabezpečí pokoj a istotu, že neprídete o strechu nad hlavou.

Kontaktujte nás a nechajte si vypracovať porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku na Vašu nehnuteľnosť, zdarma vám skontrolujeme, či je možné zlepšiť ju alebo či nehrozí nebezpečenstvo podpoistenia. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii a minimálne každých 5 rokov.