Zodpovednosť z nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete v prípade, že vlastníte akúkoľvek nehnuteľnosť, teda nielen dom, ale napríklad len chatu či parcelu. Vlastník nehnuteľnosti totiž často zodpovedá za škodu, ktorú utrpí niekto iný v súvislosti s touto nehnuteľnosťou.

Najčastejšie sa toto poistenie dohoduje ako súčasť poistenia nehnuteľnosti, zvyčajne však na pomerne nízke sumy. Odporúčame vám preto preveriť, či sa vaše súčasné poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na škody tohto typu a či je limit dostatočný. Staršie poistky bývajú uzavreté na veľmi nízke sumy a súdy v dnešnej dobe priznávajú poškodeným oveľa vyššie odškodnenie ako predtým. Kontaktuje nás a nechajte si zdarma vykonať kontrolu vášho poistenia zodpovednosti.