Poistenie zvierat

Poistenie domácich zvierat sa objavilo v ponuke našich poisťovní len nedávno. Vo svojej podstate je veľmi podobné verejnému zdravotnému poisteniu ľudí. Jeho základom je totiž úhrada nákladov na liečbu domáceho miláčika u veterinárneho lekára v dôsledku choroby alebo úrazu.

Pre množstvo ľudí je dnes predovšetkým pes prakticky členom rodiny. Ak člen rodiny ochorie, je pre nás prirodzené zaplatiť jeho liečbu. V mnohých prípadoch to však môže byť pomerne značný zásah do rodinného rozpočtu. Preto rovnako ako sme poistení pre naše vlastné liečenie, mali by sme toto poistenie zabezpečiť aj pre našich domácich miláčikov.