Poistenie osôb

Poistenie osôb je rýchlo rastúcou oblasťou našich služieb a stalo sa už významnou súčasťou našej komplexnej ponuky. Podnikatelia, manažéri a zamestnanci firiem, ktorým poskytujeme servis v oblasti firemného poistenia alebo zamestnaneckých výhod, oceňujú, že u jedného partnera a na jednom mieste môžu získať aj kvalitné súkromné poistenie.

Základnou súčasťou poistnej ochrany osôb je bezpochyby kvalitné životné a úrazové poistenie. Na ne nadväzuje poistenie smrti, dôchodkové poistenie, cestovné poistenie a poistenie právnej ochrany. Pre každého klienta vyhľadáme optimálne riešenie z ponuky všetkých poisťovní na trhu a zároveň sa postaráme aj o kvalitný servis Vašich poistných zmlúv.