Dôchodkové poistenie

Dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom je produktom dlhodobého sporenia, ktorý je výrazne podporovaný štátom priamym príspevkom, ako aj daňovými úľavami. Aj preto ho má uzavreté už viac ako 4,5 mil. občanov.

Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka, a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov dôchodkových fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav a štátnej pomoci.

Kontaktujte nás a poraďte sa, ako získať čo najväčšie výhody z vášho dôchodkového pripoistenia. A ak ho ešte nemáte, je najvyšší čas si ho uzavrieť.