Právna ochrana pri pracovnom vzťahu

Spory so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede, nesprávne odškodnenie pracovného úrazu alebo priestupkové či trestné konanie vyplývajúce z vášho pracovného zaradenia. Práve v týchto prípadoch veľmi oceníte poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu a s pomocou právnikov, skúsených v pracovnom práve, dokážete účinne ochrániť svoje záujmy.

Poistenie právnej ochrany pri pracovnom vzťahu môže byť uzatvorené samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme nastaviť optimálnu kombináciu poistenia právnej ochrany podľa vašich potrieb.