Právna ochrana rodiny

Pri bežnom živote riešime celý rad právnych situácií, najčastejšie ako spotrebitelia, keď reklamujeme nekvalitný tovar alebo službu, domáhame sa náhrady škody, ktorú nám spôsobil niekto iný alebo riešime spor s poisťovňou o riadnu výplatu z úrazového poistenia dieťaťa.

Poistenie právnej ochrany rodiny je tým správnym riešením, ktoré nám poskytne pokoj a istotu v takýchto situáciách. Môže byť uzatvorené buď samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme nastaviť optimálnu kombináciu poistenia právnej ochrany podľa vašich potrieb.