Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelové sporenie. Sporiteľom poskytuje možnosť výhodnejšie sporiť za účelom použitia týchto prostriedkov na obstaranie, či zmodernizovanie a rekonštrukciu bývania.

Toto sporenie je výhodné nie len vďaka vyššej úrokovej sadzbe, ale aj vďaka štátnej prémii. Štátna prémia je pripisovaná raz ročne a nepodlieha dani z príjmu.
Vklady zo stavebného sporenia podliehajú zákonu o ochrane vkladov. V súčasnosti sú vklady chránené v plnej výške, tzn. v prípade, že by sa stavebná sporiteľňa dostala do konkurzu, bude vám vyplatený celý váš vklad v plnej výške.

Na druhej strane je umožnené zo stavebného sporenia čerpať úver, ktorý je takisto zvýhodnený nižšou úrokovou sadzbou, prípadne ľahšou dostupnosťou než iné typy úverov z bánk. Oplatí sa preto porovnať možnosti financovania z oboch zdrojov, a často možno využiť aj ich kombináciu.

Kontaktujte nás, a my Vám pomôžeme dohodnúť sporiace aj úverové produkty stavebného sporenia.